Korttidsarbete

Korttidsarbete eller korttidspermittering är en av statens åtgärder för att hjälpa företagare ekonomiskt i kölvattnet av Corona.

Vad är korttidsarbete/korttidspermittering?

Kortfattat innebär det att lönekostnaderna för arbetsgivaren kan minska med upp till hälften samtidigt som den anställe bibehåller 90% av sin lön. 

Hos Tillväxtverket ges följande beskrivning och exempel på hur det praktiskt kan gå till när en anställd går in i korttidsarbete.

“Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.”

Här finns ett dokument där du enkelt själv kan se vilken påverkan korttidsarbetet kommer ha på din verksamhet.

Vem kan ansöka om stöd från staten?

De företag som har temporära och tydliga ekonomiska problem som kan kopplas till covid-19/Corona. Dessa problem ska vara bortom företagets kontroll och drabba verksamheten konkret. Tillväxtverket är den myndighet som handhar hanteringen av korttidsarbete och de arbetar hårt för att få alla detaljer på plats.

Vad är kraven kring korttidsarbete?

Notera att det inte finns något generellt krav på att säga upp konsulter utan de som anses vara verksamhetskritiska kan behållas.

Är du osäker på vad som gäller och behöver hjälp att reda ut det? 

Eller behöver du en second-opinion på din plan?

Kontakta oss.